หน้าร้าน
 

หนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน
 
เป็นงานวิจัย ของ วิทยากร เชียงกูล ซึ่งร่วมกับคณะวิจัยอีก 10 ท่าน ชื่อ "โครงการวิจัยเพื่อคัดเลือกและแนะนำหนังสือดีในรอบศตวรรษ"
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
1. เป็นหนังสือภาษาไทยที่เขียนขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ที่จัดป็นหนังสือประเภทคลาสสิค หรือโมเดิร์นคลาสสิค มีค่าควรอ่านได้ทุกยุคสมัย
2. เป็นหนังสือที่มีศิลปะในการเขียนและการใช้ภาษาที่ดี มีคุณค่าทางศิลปวรรณกรรม ครบถ้วนตามแนวทางของวรรณกรรมโลกหรือวรรณกรรมสากล
3. เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาสาระที่แสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยให้ผู้อ่านมีทัศนะต่อชีวิตและต่อโลกกว้างขึ้น ได้รับความรู้ ความคิดความอ่าน
ความบันเทิงทางศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ ให้ผู้อ่านมีความฉลาดและมีความคิดแบบเสรี หรือมีทัศนคติที่กว้างมากขึ้น เข้าใจชีวิตและสังคมมากขึ้น และช่วยให้ลดการมีอคติในเรื่องเผ่าพันธ์ เพศ ฯลฯ
4. เป็นหนังสือที่มีความโดดเด่น มีอิทธิพลต่อความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของผู้อ่านจำนวนมากในยุคหนึ่ง ที่มีผลสืบทอดมาถึงปัจจุบัน
 
หนังสือที่มีจำหน่าย
 
ลูกอีสาน
คำพูน บุญทวี

ตะวันตกดิน
กฤษณา อโศกสิน

แบ่งตามประเภทได้ดังนี้ 1. ประเภทบันเทิงคดี ประกอบด้วย กวีนิพนธ์และบทละคร, นวนิยาย, เรื่องสั้น 2. ประเภทสารคดี/บทความ ประกอบด้วย
ประวัติศาสตร์, การเมือง, การปกครอง, เศรษฐศาสตร์ , ศิลปภาษาและวรรณกรรม, วรรณกรรมวิจารณ์, สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา, ประวัติศาสตร์สังคม, ศาสนา/ปรัชญา ,
ธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์
 
ประเภทบันเทิง กวีนิพนธ์และบทละคร
 
โคลงโลกนิติ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
เสภา ศรีทะนนไชยเซียงเหมี้ยง
นิราศหนองคาย
หลวงพัฒนพงศ์ภักดี
สามัคคีเภทคำฉันท์
ชิต บุรทัต
     
มัทนะพาธา
พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โคลงกลอนของครูเทพ
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
บทละครเรื่องพระลอ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ขอบฟ้าขลิบทอง
อุชเชน
     
เราชนะแล้ว, แม่จ๋า
นายผี
บทกวีของเปลื้อง วรรณศรี
เปลื้อง วรรณศรี
บทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์
จิตร ภูมิศักดิ์
จงเป็นอาทิตย์เมื่ออุทัย
ทวีปวร
     
 
กวีนิพนธ์
อังคาร กัลยาณพงศ์
ขอบกรุง
ราช รังรอง
เพียงความเคลื่อนไหว
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 
 
ประเภทบันเทิง นิยาย
 
ละครแห่งชีวิต
ม.จ.อากาศดำเกิง
กามนิต
เสฐียรโกเศศ, นาคะประทีป
ดำรงประเทศ
เวทางค์
ผู้ชนะสิบทิศ
ยาขอบ
     
หนึ่งในร้อย
ดอกไม้สด
บางระจัน
ไม้ เมืองเดิม
หญิงคนชั่ว
ก.สุรางคนางค์
พล นิกร กิมหงวน
ป.อินทรปาลิต
     
ปักกิ่งนครแห่งความหลัง
เราลิขิต - บนหลุมศพวาสิฏฐี
ร.จันทพิมพะ
เมืองนิมิตรและชีวิตแห่งการกบฏสองครั้ง
ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน
แม่สายสะอื้น
อ.ไชยวรศิลป์
     
พัทยา
ดาวหาง
แผ่นดินนี้ของใคร
ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์
มหาบัณฑิตแห่งมิถิลานคร
น.อ.แย้ม ประพัฒน์ทอง
ปีศาจ
เสนีย์ เสาวพงศ์
     
สี่แผ่นดิน
คึกฤทธิ์ ปราโมช
ทุ่งมหาราช
เรียมเอง
แลไปข้างหน้า
ศรีบูรพา
เสเพลบอยชาวไร่
รงค์ วงษ์สวรรค์
     
จดหมายจากเมืองไทย
โบตั๋น
เขาชื่อกานต์
สุวรรณี สุคนธา
สร้างชีวิต
พลตรี หลวงวิจตรวาทการ
ตะวันตกดิน
กฤษณา อโศกสิน
   
 
สร้อยทอง
นิมิตร ภูมิถาวร
พิราบแดง
สุวัฒน์ วรดิก
ลูกอีสาน
คำพูน บุญทวี
 
 
ประเภทบันเทิง เรื่องสั้น
 
นิทานเวตาล
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
จับตาย : รวมเรื่องเอก
มนัส จรรยงค์
เรื่องสั้นของ ป.บูรณปกรณ์
ป.บูรณปกรณ์
เสาชิงช้า, เอแลนบารองและเรื่องสั้นอื่นๆ
ส.ธรรมยศ
     
พลายมะลิวัลลิ์ และเรื่องสั้นบางเรื่อง
ถนอม มหาเปารยะ
ผู้ดับดวงอาทิตย์ และเรื่องสั้นอื่นๆ
จันตรี ศิริบุญรอด
ยุคทมิฬ และเรื่องสั้นๆ
อิศรา อมันตกุล
นวนิยายเหงื่อหยดในเหมืองแร่
อาจินต์ ปัญจพรรค์
       
ฟ้าบ่กั้น
ลาว คำหอม
ชุดเพื่อนนักเรียนเก่า "เพื่อนเก่า"
เสนอ อินทรสุขศรี
รวมเรื่องสั้นบางเรื่องของฮิวเมอร์ริสต
ฮิวเมอริสต์
ฉันจึงมาหาความหมาย
วิทยากร เชียงกูล
     
     
คนบนต้นไม้
นิคม รายวา
     
       

 

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th